Recent Changes

Thursday, August 25

Friday, January 22

Thursday, November 12

 1. page home edited VELKOMMEN TIL KOMMUNIKASJON OG KULTUR! {Odas_forside.jpg} ... i år (2009/1010) har jeg ... …

  VELKOMMEN TIL KOMMUNIKASJON OG KULTUR! {Odas_forside.jpg}
  ...
  i år (2009/1010) har jeg
  ...
  i Stavanger. Jeg kommer til å legge ut deler av det jeg skriver på denne wikien for test, tilbakemeldinger osv.
  Under "Årsplan" vil jeg etter hvert utarbeide et forslag til en årsplan med linker til Øyvind Dahls kapitler. Her tenker jeg også å legge inn aktuelle artikler osv. jeg finner underveis. Se forøvrig under "Ressurser" - der ligger det linker til mine Delicious med tips til diverse artikler.
  Hva er kommunikasjon og kultur?
  (view changes)
  1:00 am

Thursday, September 3

 1. page Tekstbank edited ... Norske filmer: Izzat - norsk film om pakistansk mijlø i Oslo. ... og Venus - kan brukes o…
  ...
  Norske filmer:
  Izzat - norsk film om pakistansk mijlø i Oslo.
  ...
  og Venus - kan brukes om hvordan menn og kvinner kommuniserer på ulike måter, særlig kanskje innledningen.
  Tatt av kvinnen - denne filmen ser de vel ofte i norskfaget, men det er jo likevel fin i forhold til kommunikasjon mellom kjønn.
  Min bestemor
  ...
  danske dikteren -
  Vinterland - om flyktninger i Norge + kortfilmen Bauke som er på samme film
  Upperdog - interessant i forhold til Norge med kultur- og klasseforskjeller
  (view changes)
  10:21 am
 2. page Tekstbank edited ... Her finnes forslag til tekster (vidt tekstbegrep) med utgangspunkt i dette kompetansemålet: T…
  ...
  Her finnes forslag til tekster (vidt tekstbegrep) med utgangspunkt i dette kompetansemålet:
  Tekst: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte sammenhengen mellom tekst og samfunn med utgangspunkt i samtidstekster fra forskjellige deler av verden.
  Mange av forslagene er hentet fra denne del&bruk-diskusjonen, takk for tips alle sammen! Dersom du har undervisningsopplegg du vil dele med deg, kan du enten legge de ut i diskusjonen på del&bruk (der kan man laste opp filer) eller du kan bli medlem av wikien og legge ut her.
  Skjønnlitteratur (utdrag):
  Et øye rødt av Jonas Hassan Khemiri
  ...
  Kylling med svisker av Marjane Satrapi (iransk tegneserie)
  Norske filmer:
  Izzat - norsk film om pakistansk mijlø i Oslo.
  Mars og Venus
  Tatt av kvinnen
  ...
  skjorter (kortfilm) + Den danske dikteren
  Vinterland - om flyktninger i Norge + kortfilmen Bauke som er på samme film
  Upperdog - interessant i forhold til Norge med kultur- og klasseforskjeller
  Jenter -

  Utenlandske filmer (for omtale se koblinger til bl.a. filmweb.no):
  East is east
  Borat
  Babel - meksikansk film (regissør) om ulike kulturer (Mexico, Marokko, Japan, USA)
  Bowling for Columbine
  Paradis nå (Palestina)
  City of God (Brasil)
  Engelen på høyre skulder (Tadsjikistan)
  ...
  fly (Kurdistan) - Film fra irakisk kurdistan om barn i krig
  Duften av grønn papya (Vietnam)
  Når solen står som høyest (Vietnam)
  Rosetta (Belgia)
  Tiden etter Otar (Georgia/Frankrike)
  MusikkThe Beautiful Conutry - Hans Petter Molands film om identitetssøken og menneskeverd.Vietnam - USA
  Klassen - fransk film som gik på kino i vinter om et multikulturellt klasserom i Paris
  Persepolis - iransk tegnefilm om oppvekst under revolusjonen, om å leve i eksil, identitet
  Lost in Translation - kanskje litt langsom film, anbefales ikke for KK1
  Thank you for smoking - retorikk
  Fight Club - Anskueliggjør identitesproblematikk og ensomhet, er i tillegg god på den krisen den vestlig mannsrollen er kommet i. Et tredje aspekt er selve volden. Filmen kan brukes for å ta opp vold som kommunikasjonsmiddel.
  Blade Runner - kan brukes som utgangspunkt i et arbeid om hvordan man kan tenke seg at de vestlige samfunnene utvikler seg. Identitetsproblematikk var hovedfokuset.
  This is England -
  Romper Stumper - kan danne utgangspunkt for arbeid med subkulturer. Filmen er voldelig, men god.
  Offside - Iranske kvinner som prøver å snike seg inn på fotballkamp utkledd som menn.
  Everything is illuminated - for å belyse både kommunikasjonsproblemer og stereotyper
  City of god - Brasil - gjengmiljø
  Tsotsi - Sør-Afrika - gjengmiljø, der gjengleder endrer seg etter at han stjeler en bil, der han finner en baby i baksetet
  Kinamann - dansk - om kommunikasjonsproblemer
  Wag the dog - om medier og mediemanipulasjon
  Paranoland (kortfilm) --> you tube
  Slumdog Millionaire - kan være interessant musikalsk, komposisjonsmessig og kulturell bør den være interessant (men boka var litt kjedelig syntes jeg da, filmen var bedre)
  The Terminal - her holder det med de første scenene hvor hovedpersonen møter US immigration.
  Din japanske kollega - Fra Filmweb: "Denne filmen, som med sjenerøse mengder humor skildrer en europeisk kvinnes heller mislykkede forsøk på å finne lykken i det japanske næringslivet, er basert på den belgiske forfatterinnen Amélie Nothombs selvbiografiske roman av samme navn. Bokens tittel betyr noe i retning av "Ærefrykt og skjelvinger", og beskriver den korrekte innstillingen man skal utvise i møte med en overordnet, iallfall dersom man er del av fortidens japanske føydalrike. Filmens Amélie kjenner det japanske samfunnet til en viss grad, men lærer i løpet av filmen hvor vanskelig det er å integreres når man kommer utenfra og ikke minst en del om hvor man kan kjenne et samfunn uten å leve og virke i det. (Den som ønsker en populærmusikalsk knagg å henge filmen på, kan lytte til Pulps nittitallshit "Common People".)"
  En indianer i Paris - litt orientalisme? Fra www.film.gospel.no: "En humoristisk og rørende familiekomedie om en stresset aksjemegler som oppdager at han har en sønn i dypeste jungelen i Venezuela. Sønnen heter Mimi Siku som betyr kattepiss på lokalspråket. Moroa begynner når Mimi Siku blir med faren til Paris. At det blir kaos, er mildt sagt, når Mimi Siku klatrer opp i Eiffeltårnet, griller akvariefisk og skyter med pil å bue på nabokonas kyllinger."
  Chaplins The Kid - for tekstdelen i KK1 eller KK2. Fortelling/handlingsstruktur/dramaturgi. Virkemidler før og nå. Stumfilmens fordeler og ulemper.
  Og så varer den 50 minutter. Tid både til å se den og arbeide med den. Og elevene likte den!
  Gudene må være gale - Elevene syns den var morsom, og den har mange absurde eksempler på kommunikasjon som bryter sammen pga misforståelser.
  Nosferatu + klipp fra Gudene må være gale - fungerer kjempebra - også i forhold til å jobbe med kroppsspråk.

  (view changes)
  10:16 am
 3. page Tekstteori edited Tekstteori Her er det noen tips til litteratur i forhold til tekstteori og hva vi tenker om denne…
  TekstteoriHer er det noen tips til litteratur i forhold til tekstteori og hva vi tenker om denne delen av læreplanen.
  Uthevinger fra læreplanen der tekst er relevant:
  Kultur- og kommunikasjonsteori
  Hovedområdet omfatter ulike sider ved kulturbegrepet og forholdet mellom kultur, samfunn og individ, subkulturer og normer. Kultur forstås som kontekst for kommunikasjon, både på situasjonsnivå og samfunnsnivå. Språk- og tekstvitenskapelige, litterære og estetiske teorier og metoder som redskap for tolkning, analyse og vurdering inngår i hovedområdet. Det dreier seg om hvordan historiske, sosiale og kulturelle forhold skaper forutsetninger for tekster og kommunikasjon, og hvordan tekster og kommunikasjon samtidig bidrar til å skape, opprettholde eller utfordre disse forholdene.
  Tekst
  Hovedområdet omfatter samtidstekster knyttet til ulike kulturers tenkemåter og handlingsmønstre. Tekstbegrepet forstås som vidt og mangfoldig. Det omfatter muntlige og skriftlige verbaltekster, men også sammensatte tekster som inkluderer ikke-verbale uttrykksformer som bilde, musikk og grafikk.
  Kommunikasjon
  Hovedområdet dreier seg om muntlige, skriftlige og ikke-verbale kommunikasjonsprosesser med vekt på samhandling mellom individer, og i og mellom grupper og organisasjoner. Det omfatter kommunikasjonsmønstre i ulike nasjonale eller kulturelle fellesskap, og hva som skjer når deltakere fra ulike fellesskap kommuniserer med hverandre. I hovedområdet inngår også hvordan forskjellige medier er med på å skape muligheter og begrensninger for samhandling.
  Kompetansemål:
  Tekst
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • drøfte sammenhengen mellom tekst og samfunn med utgangspunkt i samtidstekster fra forskjellige deler av verden
  • analysere teksters kommunikative funksjoner
  • skape egne tekster tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner
  • vurdere egne og andres tekster ved hjelp av teorier om språk og tekst
  Kommunikasjon:
  • gjøre rede for hvordan ulike medier skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon
  Disposisjon for tekstdelen til NDLA:
  Generelt om å arbeide med tekster, og hva som ligger i tekstbegrepet
  Teksters kommunkative funksjoner (språkfunksjoner, språkhandlinger, retorikk)
  Tekst og samfunn (om kontekst, diskurs, nykritikk og historisme)
  Estetisk teori (om kunstbegrepet, tradisjon/det moderne/det postmoderne, kvalitet)
  Samtidstekster (om sakprosa, skjønnlitteratur, blogger, nettsamfunn, bilder, musikk, foto, tegneserier, film)
  Forslag til teori:
  1. Arbeid med tekster:
  Dette kapitlet blir et innføringskapittel for å arbeide med tekster i faget. Her vil gå noe mer inn i dybden på hva tekstbegrepet er, og problematisere ulike måter å lage sjangre på.
  Bøkene Tekst i tale og skrift (Askeland m.fl.) og tekst.no (Scwebs og Otnes) har innledende kapitler om hva en tekst er og hvordan vi kan dele inn en tekst på ulike måter. Sjekk særlig de første kapitlene i Tekst i tale og skrift. tekst.no tar videre for en rekke ulike teksttyper, alt fra film til hypertekst og hvordan disse er bygget opp. Tekst i tale og skrift tar også for seg ulike måter vi kan lage sjangre på. I boka Sammensatte tekster (Liestøl m.fl.) finnes det også en del bra teori om selvsagt sammensatte tekster som kan være fint å bruke. De lærer jo om dette i norskfaget, men det blir sjelden tid til å gå nok i dybden når man gjør filmananalyser osv.
  2. Teksters kommunikative funksjoner:
  Denne delen skal dekke målet under tekstdelen om at "elevene skal analysere teksters kommunikative funksjoner". For å gjøre det tenker vi at elevene må kunne en del om språkfunksjoner, språkhandlinger og retorikk. Vi tolker "teksters kommunikative funksjoner" ganske vidt slik at denne delen delvis blir en innføring i pragmatikk. Vi tenker at kommunikative funksjoner ikke bare er språkfunksjoner, men også altså språkhandlinger og noe retorikk. Svennevig skriver om språkfunksjoner og språkhandlinger i kap. 1 og 2 i boka Språklig samhandling (sjekk ny utgave av boka - den er bedre enn den gamle!). I tillegg er det jo også her verdt å nevne Roman Jakobsons 6 språkfunksjoner. Her kan man også finne noe teori om retorikk. Eli Glomnes skriver også bra om forholdet mellom språk og virkelighet i boka Alt jeg kan si. Her er hun også inne på både språkfunksjoner og språkhandlinger.
  3. Tekst og kontekst
  Kommer tilbake til dette, men sjekk kap. 5 i Jan Svennevigs Språklig samhandling - det heter tekst og kontekst og kan brukes i denne delen. Her vil man også kunne bruke tekstteorien fra kap. 2 om kommunikative funksjoner.
  4. Estetisk teori
  Kommer tilbake til dette.
  5. Samtidstekster (medier i dag)
  Denne delen skal dekke kompetansemålet "gjøre rede for hvordan ulike medier skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon". Dette er kanskje ikke primært et tekstmål, men begrepet "ulike medier" er vidt og vil omfatte en rekke ulike teksttyper. Jeg tenker at dette skal bli et kapittel om hvordan vi kommuniserer gjennom dagens medier, alt fra nettaviser, blogger, nettsamfunn, filmer, foto, musikk osv. Her må elevene bruke sin tekstkompetanse for å kunne gjøre greie for hvordan de ulike mediene nettopp skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon. I tillegg må vi trekke inn det kulturelle perspektivet, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Jeg har tagget en del artikler om sosial web, Facebook, Twitter osv. på delicious, så her er det bare å søke etter disse ordene. En start kan jo være å be elevene analysere sine medievaner, sin Facebookprofil, hvordan de bruker ulike medier til å kommunisere på ulike måter.
  Jan Svennevig har laget denne listen til forslag om bøker om kommunikasjon: Bøker om kommunikasjon
  1. Dahl, Øyvind: Møter mellom mennesker: Interkulturell kommunikasjon. Gyldendal akademisk, 2001.
  2. Berkaak, Odd Are og Frønes, Ivar: Tegn, tekst og samfunn. Abstrakt forlag 2005.
  3. Tønnesson, Johan (red.): Den flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser. Fagbokforlaget 2002.
  4. Tønnesson, Johan: Hva er sakprosa? Oslo: Universitetsforlaget 2008.
  5. Svennevig, Jan: Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Cappelen 2001.
  6. Svennevig, Jan m.fl.: Tilnærminger til tekst. Modeller for språklig tekstanalyse. Cappelen akademisk 1996.
  7. Asmuss, Birte og Steensig, Jakob (red.): Samtalen på arbejde: konversationsanalyse og kompetenceudvikling. Samfundslitteratur 2003.
  8. Hasund, Ingrid Kristine: Ungdomsspråk. Fagbokforlaget 2006
  9. Kjeldsen, Jens: Retorikk i vår tid. Innføring i moderne retorisk teori. Spartacus 2006.
  10. Johannesson, Kurt: Ta ordet: ti øvelser i praktisk retorikk. Aschehoug 2003.
  11. Handagard, Ingvild: God i muntlig? Fortellerteknikk, retorikk og fremføringskunnskap. Høyskoleforlaget 2005.
  12. Glomnes, Eli: Alt jeg kan si. Språk, virkelighet og subjektets stemme. Cappelen 2005.
  13. Hågvar, Yngve: Å forstå avisa. Fagbokforlaget 2007.
  14. Engebretsen, Martin: Digitale diskurser. Nettavisen som kommunikativ flerbruksarena. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2007.
  15. Løvland, Anne: På mange måtar. Samansette tekstar i skolen. Fagbokforlaget, 2007.

  (view changes)
  9:56 am
 4. page space.menu edited ... Kulturmøter Generativ grammatikk Tekstteori Musikkvideo Tekstbank
  ...
  Kulturmøter
  Generativ grammatikk
  Tekstteori
  Musikkvideo
  Tekstbank
  (view changes)
  9:25 am
 5. page Tekstteori edited Tekstteori
  Tekstteori
  (view changes)
  9:25 am

Monday, August 31

 1. page Årsplan edited Uke Emne Litteratur Kompetansemål Vurdering 34 Bli kjent med faget 35 36 Hva er kultur? …
  Uke
  Emne
  Litteratur
  Kompetansemål
  Vurdering
  34
  Bli kjent med faget
  35
  36
  Hva er kultur?
  Kultur og kulturteori
  Ø. Dahl: Kap. 1 Kultur
  Typisk norsk? (humorside)
  Debatten om Torbjørn Egner og vesle Hoa (fra Dagbladet)
  Sangen om vesle Hoa
  Svartelister "mørke" ord og uttrykk - artikkel fra Dagbladet om at kan ikke kan bruke ord med mørkt, svart osv.
  37
  38
  Hva er kommunikasjon?
  Kommunikasjon og kommunikasjonsteori
  Ø. Dahl: Kap. 2 Kommunikasjon
  Test på it´s learning
  Innleveringsoppgave
  39
  40
  41
  42
  Interkulturell kommunikasjon
  Kulturforståelse, kulturmøter
  (inkludert en uke høstferie)
  Ø. Dahl: Kap. 3 Interkulturell kommunikasjon
  Gruppearbeid med muntlig framføring
  43
  44
  45
  Språkteorier
  Ø. Dahl: Kap. 4 Verbal kommunikasjon
  Film: Vinterland
  Test på it´s learning
  46
  47
  48
  49
  50
  Hva er tekst?
  Å arbeide med tekster
  Teksters kommunkative funksjoner
  Arbeid med samtidstekster
  Tekstproduksjon
  Tekstpresentasjon
  51
  Juleferie

  (view changes)
  12:09 pm

More