Språk og identitet


Emner:
- ungdomsspråk og ungdomskultur
- slang
- multietnolekter
- språk og kjønn

Littteratur:
- kap. 1 og 2 i boka Ungdomsspråk
-
"Råneren snakker dialekt og sossen knoter", artikkel i Dagbladet


Dette må du kunne noe om:
- hva det vil si å være ungdom, ulike ungdomskulturer, kjennetegn på ungdom som gruppe
- hva slang er, hvilke slangord ungdom bruker, ulike kategorier slangord, eksempler, hvordan slang kan uttrykke identitet
- språk i forhold til identitet, hvilke faktorer som er med på å bestemme hvordan du snakker
- hva en multietnolekt er og hva som kjennetegner den
- bruk av dialekt og forskjeller i forhold til dette når det gjelder kvinner og menn

Sosiale faktorer: