Medier og nettsamfunn


Jeg har her samlet noen nettsteder og artikler som vil være relevante i forhold til prøven om interaktiv kommunikasjon i nettsamfunn. Kompetansemålene som du vil bli prøvd i, er disse:
- bruke redskaper fra kultur- og kommunikasjonsteorier i analyse av ulike kulturelle ytringer fra egen samtid (husk altså å sette deg inn i og bruke kommunikasjonsteorier du har lært om
- drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer, som makt, kjønn, alder og sosial og økonomisk bakgrunn (dette har vi jobbet med mange ganger, blant annet når vi hadde om ungdomsspråk. Bruk disse faktorene til å si noe om hvordan man kommuniserer, er det for eksempel forskjell på gutters og jenters bruk av nettsamfunn?
- gjøre rede for hvordan ulike medier skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon (husk å sette deg inn i de aktuelle mediene du jobber med, se utdelte ark fra medieboka Mediemøter)
- analysere forholdet mellom en konkret kommunikativ aktivitet, situasjonen den foregår i, og de kulturelle og samfunnsmessige rammene for aktiviteten (i kommunikasjonen som skjer i et nettsamfunn, vil du finne mange eksempler på kommunikative aktiviteter, dette kompetansemålet jobbet vi også med da vi så på Martine-saken, husk altså å tenke på ulike kulturer, ulike samfunn osv.)
- drøfte eksempler på ulike utfordringer ved tverrkulturell kommunikasjon (husk at det finnes ulike kulturer på skolen, vi trenger ikke alltid å reise så langt for å oppleve tverrkulturell kommunikasjon)


Forberedelse: Interaktiv kommunikasjon i nettsamfunn av ulike typer, som for eksempel:
www.facebook.com
www.nettby.no
www.blink.no
www.myspace.com
www.secondlife.com
www.twitter.com

OPPGAVE:
Bruk en eller flere kommunikasjonsmodeller og drøft likheter og forskjeller mellom kommunikasjon i digitale samfunn og tradisjonell kommunikasjon, skriftlig og muntlig. Gi eksempler og gi en vurdering av konkrete virkemidler som deltakere i nettsamfunn bruker for å framstille seg og sin personlighet.


Teoristoff


Jeg har her samlet noen nettsteder og artikler som kan være aktuelle i forhold til oppgaven. Husk også å lese gjennom de utdelte kopiene.

NDLA: Sjangrer og medier i dag
Her finner du oversikt over ulike typer nettsamfunn, ulike typer nettsteder osv.

"Fjesingene" kikker, men mobber ikke
Artikkel om Facebook som stod i Aftenposten 3.12.2007

Berit Skog er førsteamanuensis ved NTNU. Hun har skrevet mange artikler om SMS-språk, nettsamfunn osv. På hjemmesiden hennes finner du en oversikt over artikler som kan være aktuelle.

Hvilken sosial funksjon har nettsamfunn?
Her finner du både en norsk versjon, og link videre til den engelske rapporten om dette. Dette har vi gjennomgått i timene, og det vil være nyttig teori å finne her.

Er Twitter det nye Facebook?
Artikkel om Twitter som stod på trykk i Dagbladet 2.4.2008.

Språk og identitet
Artikkel av Martin Skjekkeland