To kulturmøter:

Dokumentaren "Trøbbel i bakrommet" og den norske filmen "Vinterland"


"Trøbbel i bakrommet"
Hver eneste dag skjer det kulturmøter, ikke bare i Norge, men i hele verden. Mange går veldig bra, mens andre ikke går fullt så bra. Et godt eksempel på et kulturmøte som ikke gikk så bra, er da Drillo førsøkte seg som landslagstrener i Irak. Det endte jo rett og slett med at han fikk sparken. Her finner du noen spørsmål du kan notere stikkord til mens du ser dokumentaren "Trøbbel i bakrommet".
a) Hvilke kulturkonflikter eller kulturkræsj observerer du, og hva preger Drillos første møte med Irak?
b) Hva er det som gjør Drillo stressa, hvordan beskriver han den irakiske kulturen og hva ramser han opp som ikke fungerer?
c) Hvordan opplever du at den arabiske kulturen blir framstilt i programmet? Tenk musikk, bilder osv.
d) Hvordan vil du beskrive kommunikasjonssituasjonen der de diskuterer tidspunkt?
e) Hvilket inntrykk får du av situasjonen på fotballbanen under kampen i Syria? Virker den kontrollert? Forstår de hverandre? Hvordan brukes fotballen utenfor banen? Hva skjer under kampen i Syria?
f) Hvordan møter Drillo fansen? Hvordan tror du fansen reagerer på det?
g) Hvorfor får hjelpetreneren Yones Gatan plutselig sparken? Hva mener Drillo om et landslag og hjelpetrenerens kvalifikasjoner?
h) Hva kan skje dersom man kommer til et nytt land, skal gjøre en jobb, men mangler kulturforståelsen? Hva er viktig å gjøre før du reiser til et nytt land, og hva sier Berit Torbjørnsrud om den arabiske kulturen?

Etter du har sett dokumentaren, kan du gjøre disse arbeidsoppgavene.

Filmen "Vinterland"
Oppgaver mens du ser filmen:
a) Registrer språket til Renas, hvilke ”feil” gjør han når han snakker norsk?
b) Hvilket inntrykk får du av den kurdiske kulturen, og hva skiller den fra den norske?
c) Hvordan er synet på ekteskap og kvinner ulikt i norsk og kurdisk kultur?
d) Hvilke utfordringer møter Renas og Fermesk på i Norge?

Bruk notatene du skrev mens du så filmen til å skrive en tekst (for eksempel på bloggen din) der du sier noe om punktene under. Husk å lese alle punktene nøye og svare på det som det spørres om, og vis til eksempler fra filmen!!!:
- Presenter filmen kort.
- Hvilke utfordringer møter Renas og Fermesk på i Norge?
- Bruk begrepet kulturmøte til å si noe om møtet mellom nordnorsk, kurdisk og samisk kultur som kommer fram i filmen.
- Hvilke tanker gjør du deg om denne filmen? Hva forteller den om kommunikasjon og kultur, både mellom Renas og Fermesk, Renas og familien i hjemlandet, og mellom de ulike kulturene som møtes?