VELKOMMEN TIL KOMMUNIKASJON OG KULTUR!Odas_forside.jpg


Denne wikien ble laget for Kommunikasjon og kultur 1 skoleåret 2007/2008. Den har ligget brakk et år, men i år (2009/1010) har jeg igjen faget og vil oppdatere denne wikien. Jeg er Marita Aksnes, lektor med hovedfag i nordisk språkvitenskap, og har også fagene musikk og historie i fagkretsen. I tillegg til å undervise i norsk og kommunikasjon og kultur ved Randaberg videregående skole er jeg med i fagredaksjonen til NDLA og er med og skriver tekstdelen for KK1 og KK2 sammen med Torgrim Gram Økland ved St. Olav videregående skole i Stavanger.

Under "Årsplan" vil jeg etter hvert utarbeide et forslag til en årsplan med linker til Øyvind Dahls kapitler. Her tenker jeg også å legge inn aktuelle artikler osv. jeg finner underveis. Se forøvrig under "Ressurser" - der ligger det linker til mine Delicious med tips til diverse artikler.

Hva er kommunikasjon og kultur?
Kommunikasjon og kultur er et nytt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, og noe av formålet med faget er dette, med mine uthevinger: "Kommunikasjon er grunnleggende i all kontakt mellom mennesker, både innenfor kulturelle fellesskap og mellom mennesker med ulik bakgrunn. Norge er et flerkulturelt samfunn som omfatter både norsk og samisk kultur og ulike minoritetskulturer. Folk flytter stadig mer, både i landet og mellom ulike land, og kulturelle strømninger fra hele verden preger folks hverdag. Arbeidslivet blir stadig mer globalisert, med et voksende antall flernasjonale selskaper og internasjonale organisasjoner. I vitenskapen, utdanningssystemet og kulturlivet foregår det også økt samarbeid på tvers av landegrensene. Alt dette skaper behov for kunnskap om andre kulturer og kompetanse i å kommunisere med mennesker med annen kulturbakgrunn. Programfaget kommunikasjon og kultur skal gi innsikt i kulturmøter både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå." (Kilde: Læreplan i kommunikasjon og kultur)

Et av kompetansemålene i faget er å "skape egne tekster tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner", og elevene fikk i derfor i oppgave å lage forside til en lærebok i faget. Her er et av forslagene laget av Oda, som jeg synes viser noe av fagets egenart.